Tuyệt Học Võ Công


Tuyệt Học Võ Công Huyết Kiếm


Tuyệt Học Võ Công

Bản cập nhật tháng 3/2016 không chỉ mang lại cho nhân sĩ giang hồ những điều chỉnh về các tính năng cơ bản mà còn khơi nguồn Tuyệt Học Võ Công giúp nhân sĩ có thể khai thác và chinh phục những sức mạnh kinh hồn.

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật cấp 100 trở lên và đã gia nhập hệ phái.
  • Phải tham gia các sự kiện trong game để nhận được Tuyệt Học (chi tiết cập nhật sau).
  • Giao diện đặt Tuyệt Học như hình bên dưới.

Kiếm Thế

Giới thiệu về Tuyệt Học

Kiếm Thế

  • Có 3 loại Tuyệt Học là Tuyệt Học Hiệu Ứng, Tuyệt Học Tấn Công và Tuyệt Học Phòng Thủ. Mỗi loại sẽ tương ứng với những kỹ năng đặc thù khác nhau.
  • Khi mở Tuyệt Học, nhân sĩ sẽ nhận được 1 quyển kỹ năng ngẫu nhiên (khóa, 1 ngày) của loại Tuyệt Học đó.
  • Lưu ý: Do khung giao diện Tuyệt Học có giới hạn nên chỉ hiển thị được 1 Tuyệt Học kỹ năng tiêu biểu. Các kỹ năng khác nếu có dù không hiển thị nhưng vẫn sẽ được cộng dồn vào thuộc tính của nhân vật.
  • Đặc biệt: Những nhân sĩ có chứng thực khi mở Tuyệt Học sẽ giảm mạnh tỷ lệ xuất hiện lại các kỹ năng đã có trước đó.

Kỹ năng Tuyệt Học

Tuyệt Học Hiệu Ứng

Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các kỹ năng sau:

Tên kỹ năng Thuộc tính Sức chiến đấu
Vô Tướng Quyết Chuyển hóa sát thương thành sinh lực +10% +3
Vô Thường Quyết Chuyển hóa sát thương thành nội lực +10% +3
Mị Ảnh Quyết Thời gian trạng thái bất lợi +1000 +4
Hổ Côn Quyết Thời gian hiệu quả ngũ hành +1000 +4
Linh Phong Quyết Tỷ lệ trạng thái bất lợi +1000 +4
Doãn Tuyết Quyết Tỷ lệ trạng thái ngũ hành +1000 +4
Huyền Thiên Quyết Cường hóa ngũ hành tương khắc +1000 +5
Hạo Thiên Quyết Nhược hóa ngũ hành tương khắc +1000 +5
Hóa Công Quyết Lục khí hóa ngọc công +1 +7
Vô Song Quyết Kỹ năng phái +1 +10
Tuyệt Học Tấn Công

Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các kỹ năng sau:

Tên kỹ năng Thuộc tính Sức chiến đấu
Kinh Hồng Quyêt Tấn công khi đánh chí mạng +15% +5
Ly Tâm Quyết Chí mạng +100 +5
Thanh Long Quyết Vật công nội/ngoại +200% +7
Phá Không Quyết Phát huy lực tấn công cơ bản 7% +8
Trảm Ảnh Quyết Phát huy lực tấn công kỹ năng 7% +8
Đa Thái Quyết Kỹ năng cấp 90 +1 +7
Huyền Ảnh Quyết Kỹ năng cấp 100 +1 +7
Xích Ngưng Quyết Kỹ năng cấp 110 +1 +7
Phong Vũ Quyết Kỹ năng cấp 120 +1 +7
Lạc Thần Quyết Khuếch đại sát thương +6% +10
Tuyệt Học Phòng Thủ

Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các kỹ năng sau:

Tên kỹ năng Thuộc tính Sức chiến đấu
Diên Dương Quyết Sinh lực/nội lực tối đa +3000 +3
Ích Thọ Quyết Sinh lực/nội lực tối đa +100% +3
Lăng Thiên Quyết Kháng tất cả +500 +4
Cam Vũ Quyết Hiệu suất hồi phục sinh lực +10% +4
Lâm Hoa Quyết Hiệu suất hồi phục nội lực +10% +4
Vô Niệm Quyết Bỏ qua né tránh đối thủ +1000 +6
Linh Tê Quyết Chịu sát thương chí mạng -30% +6
Mê Ly Quyết Sát thương phải chịu giảm 10% +9
Chí Tôn Kỹ năng đồng hành +1 +10
Trục Lộc Quyết Kỹ năng thú cưỡi +1 +9