Tích Lũy Nạp Thẻ & Phúc Lợi Nạp Thẻ máy chủ Tàng LongKính thưa quý bằng hữu, BQT xin gửi đến quý bằng hữu ưu đãi tích luỹ nạp thẻ như sau.

Quý bằng hữu vui lòng sử dụng chức năng nhận quà ưu đãi nạp thẻ qua Túi Tân Thủ

Tỉ lệ NẠP : 10k VNĐ = 10 VẠN ĐỒNG

Chú ý: Quà tặng mốc nạp sẽ được giới hạn và mở theo lộ trình tuỳ thuộc vào tình hình server

Tích luỹ mốc nạp và ưu đãi

Mức tích luỹ Phần thưởng
50 vạn Đồng

+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 2
+  Hiệu quả Phục hồi Sinh / Nội lực (30 Ngày)

100 vạn Đồng


+ 300 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)

300 vạn Đồng

+ 1 Túi 24 ô
+ 600 Ngũ Hành Hồn Thạch

+  300 Tiền du Long

500 vạn Đồng

+ Thú Cưỡi Hoan Hoan ( Tốc độ di chuyển + 90%,  sinh lực + 600, né tránh +90, thể lực +90 )

+ 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch

+  750 Tiền du Long
+ 1 Túi 24 ô
+ Danh Hiệu: Hào Phóng

1.000 vạn Đồng

+ 1 Thú Cưỡi Bạch Lộc ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 700, né tránh +120, thể lực +120 )

+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
+ 3 Bạn đồng hành 4 kỹ năng

+  1500 Tiền du Long
+ Danh Hiệu: Phú Hào

2.000 vạn Đồng

+ 1 Thú cưỡi Hoả Kỳ Lân ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 800, né tránh +150, thể lực +150, Di Hinh Hoán Ảnh +1 )

+  2250 Tiền du Long
+ Danh Hiệu: Phú Quý

5.000 vạn Đồng

+ 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời
• Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
• Kinh nghiệm đánh quái +10%.
+ 1 lần chuyển cường hóa
+ Danh Hiệu: Phú Thương

+  3000 Tiền du Long

10.000 vạn Đồng

+ 1 Mã Bài Phiên Vũ ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 600, né tránh +120, thể lực +120, Di Hinh Hoán Ảnh +1 )

+  3750 Tiền du Long

+ Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT - Giá gốc 150 NHHT 1 Cuốn
+ 1 lần chuyển cường hóa 
+ Danh hiệu: Thân Thế Vương Giả

15.000 vạn Đồng

+ 1 Mã Bài Phiên Vũ ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 600, né tránh +120, thể lực +120, Di Hinh Hoán Ảnh +1 , Kháng tất cả + 30)

+  4500 Tiền du Long

+ Sử dụng chức năng 1 click luyện Max Mật Tịch Sơ / Trung / Cao 

+ 1 lần chuyển cường hóa

+ Mua Phi Phong Miễn Phí

+ 100 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

19.000 vạn Đồng

+ 1 Mã bài  Phiên Vũ ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 600, né tránh +120, thể lực +120, Di Hinh Hoán Ảnh +1 , Kháng tất cả + 60)

+  6000 Tiền du Long

• Tài phú +4320 điểm
• Kháng tất cả +90
• Tốc độ di chuyển +100%

+ 200 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ 2 lần chuyển cường hóa
+ Danh Hiệu : Cập Thời Vũ

25.000 vạn Đồng

+ Đặc quyền mua Mật Tịch Cao Cấp (Cấp 100) tại NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 0 Tiền du long

+ Mã Bài Trục Nhật : ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 650, né tránh +150, thể lực +150, Di Hinh Hoán Ảnh +1 , Kháng tất cả + 60)

+  7500 Tiền du Long


+ Mã bài phiên vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ 2 lần chuyển cường hóa


+ 400 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

+ Danh hiệu: Lưu danh Thiên cổ

35.000 vạn Đồng

+ 2 lần chuyển cường hóa

+ 3 Bạn đồng hành 5 skill
+ 800 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

40.000 vạn Đồng

+ Mã Bài Ức Vân : ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 600, né tránh +120, thể lực +120, Di Hinh Hoán Ảnh +1 , Kháng tất cả + 150)

+ 3 lần chuyển cường hóa 
+ 10 Hòa Thị Bích 
+ 05 Mật tịch đồng hành

+ 1600 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

+ Danh Hiệu : Thiên Nhân

50.000 vạn Đồng

+ 3 Bạn đồng hành 6 skill
+ 5 lần chuyển cường hóa
+ 20 Hòa Thị Bích
+ 10 Mật Tịch đồng hành 
+ 15000 tiền du long
+ 2500 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

60.000 vạn Đồng

+ Thú Cưỡi Tuyết Hồn : ( Tốc độ di chuyển + 100%,  sinh lực + 600, né tránh +100, thể lực +120, Nội lực + 600,  Di Hinh Hoán Ảnh +1 , Kháng tất cả + 60, Kĩ năng phái cấp +1)

+ 10 lần chuyển cường hóa
+ 50 Hòa Thị Bích
+ 20 Mật tịch đồng hành
+ 22500 Tiền Du long

+ Danh Hiệu : Phong Thần

+ 3000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

 

70.000 vạn đồng

+ 4000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ 20 lần chuyển cường hóa
+ 100 Hòa Thị Bích
+ 30000Tiền Du long

80.000 vạn đồng

+ 5000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

+ Mã Bài Lăng Thiên

+ 30 lần chuyển cường hóa 
+ 200 Hòa Thị Bích
+ 45000 Tiền Du Long

 

100.000 vạn đồng

+ 300 Hòa Thị Bích
+ Chuyển cường hóa tự do
+ 90000 Tiền Du Long
+ Danh Hiệu : Thiên Tôn

+ 7000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

+ Mã Bài Phiên Vũ

Tích luỹ mốc nạp nhận ngoại trang

Hình ảnh Ghi chú

Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

Tích luỹ nạp 100 Vạn Đồng

Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

Tích luỹ nạp 200 Vạn Đồng

Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

Tích luỹ nạp 300 Vạn Đồng

Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

Tích luỹ nạp 400 Vạn Đồng

Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

Tích luỹ nạp 500 Vạn Đồng

Bộ Kim Long Nghịch Thế

Tích luỹ nạp 1.000 Vạn Đồng

Bộ Bích Long Nghịch Thế

Tích luỹ nạp 1.500 Vạn Đồng

Bộ Long Hồn - Phụng Linh

Tích luỹ nạp 2.000 Vạn Đồng

Bộ Dục Cánh

Tích luỹ nạp 3.000 Vạn Đồng

Bộ Lưu Ly

Tích luỹ nạp 5.000 Vạn Đồng

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Tích luỹ nạp 7.000 Vạn Đồng

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Tích luỹ nạp 9.000 Vạn Đồng

Bộ Liệt Thạch Thiết

Tích luỹ nạp 12.000 Vạn Đồng

Bộ Thần Long - Kim Phụng

Tích luỹ nạp 15.000 Vạn Đồng

BQT Kính bút


Developed by KiemTheThanKiem COPYRIGHT © 2021 KiemTheThanKiem.COM LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. Legal Notices Contact Us ® Website KiemTheThanKiem | Admin : admin@KiemTheThanKiem.com