Hướng dẫn fix lỗi hình ảnh ngoại trang


Hướng dẫn fix lỗi hình ảnh ngoại trang


HƯỚNG DẪN FIX LỖI HÌNH ẢNH NGOẠI TRANG

Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân, không nhìn thấy vật phẩm) vui lòng làm theo hướng dẫn và tải file dưới đây để fix lỗi hiển thị.

Bước 1: Tải file update012018_1.pak về máy tính.

Bước 2: Sau đó vào mở thư mục chứa Game của bạn lên, tìm thư mục có tên pak

Lưu ý: Thoát hết toàn bộ cửa sổ game trước khi thao tác fix lỗi, chúc các bạn thành công.

Hệ thống Ngoại Trang

Cách 1: Tích lũy nạp thẻ sẽ nhận Ngoại Trang theo mốc thưởng, 

Cách 2: Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch